Меню Затваряне

В случай на несъответствие между заявена и получена стока, клиентът има правото на замяна или възстановяване на платената сума. Това право
може да се упражни в случай, че потребителят не е използвал продукта и целостта на опаковката му не е увредена, като същата е запазила търговския си вид (всички етикети, стикери и др. са налични на местата, на които са поставени от производителя или доставчика). Правото на връщане не може да се упражнява за продуктите изработвани по заявка на клиента – в това число влизат всички едрови разфасовки (по 5кг и над 5кг включително), продукти изработени по рецепта на клиента и за други нестандартни поръчки. Връщането на стока се извършва до производствената база на Пимента България ЕООД на ул. Балчо Нейков 5 за сметка на клиента и при задължително представяне на оригинал на платежния документ.

При констатирано отклонение на получена стока спрямо продуктовата спецификация клиентът е длъжен незабавно да преустанови употребата, продажбата или последващата обработка на продукта и да се подаде сигнал до офиса за обслужване на клиенти на имейл order@pimentabg.com.